Polski wynalazek wykorzystujący zawór Tesli zrewolucjonizuje walkę z chrapaniem

Urządzenie SnoreOff autorstwa Healthnomic zostało stworzone w oparciu o metodę EPAP (ang. Expiratory Positive Airway Pressure).